Tuesday, August 7, 2012

Siri 855 - Frasa `orang ramai', `ramai orang' dan `banyak orang' Soalan: Cikgu, apakah perbezaan antara frasa `orang ramai' dengan `ramai orang' serta `banyak orang'? Daripada: SMS 0199014909 Jawaban: Untuk mengetahui perbezaan ketiga-tiga frasa tersebut, sila lihat ayat yang di bawah ini: 1. Pihak polis menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan itu pada hari Sabtu ini. 2. Ramai orang yang berkunjung di pasar Ramadan itu pada setiap petang. 3. Banyak orang yang tidak faham akan sebab-sebab tindakan itu diambil terhadap kumpulan tersebut. Ulasan: Frasa `orang ramai' dalam ayat (1) bermaksud `masyarakat' atau sesiapa sahaja. Frasa `ramai orang' dalam ayat (2) pula merujuk suasana seperti sibuk, bising, dan sebagainya. Frasa `banyak orang' dalam ayat (3) pula tidak merujuk suasana tetapi merujuk sejumlah orang yang tidak memahami sesuatu.

No comments:

Post a Comment