Tuesday, August 7, 2012

Entri Cikgu Abdul Ghalib Yunus yang dipetik daripada laman http://agy7500.blogspot.com/ Siri 862 - Perkataan `menugasi', `menugaskan', `ditugasi' dan `ditugaskan'. Soalan: Cikgu, bagaimanakah kita hendak membezakan penggunaan perkataan `menugasi', `menugaskan', `ditugasi' dan `ditugaskan' dalam ayat? Daripada: Cikgu R, SMK Confussion Jawaban: Kita dapat menggunakan semua perkataan tersebut dengan tepatnya dalam ayat jika kita memahami makna semua perkataan tersebut. Selain itu, kita perlu mengetahui penggunaan perkataan tersebut dalam ragam aktif dan ragam pasif. Perkataan `menugasi' bermaksud mem­berikan tugas seseorang, Contoh penggunaan perkataan ini dalam ayat ialah: 1. Pengetua telah menugasi kami menyusun atur cara program tersebut. Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi seperti yang berikut: 1(a) Kami telah ditugasi oleh pengetua menyusun atur cara program tersebut. Perkataan `menugaskan' pula bermaksud menyerahkan sesuatu tanggungjawab sebagai tugas kepada seseorang. Lihat penggunaan perkataan tersebut dalam ayat yang di bawah ini: 2. Pengetua menugaskan kerja-kerja penyusunan atur cara program tersebut kepada kami. Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi seperti yang berikut: 2(a) Kerja-kerja penyusunan atur cara program tersebut ditugaskan oleh pengetua kepada kami. This Blog Blog Khas untuk Muridku This Blog Blog Khas untuk Muridku Monday, August 6, 2012 Siri 862 - Perkataan `menugasi', `menugaskan', `ditugasi' dan `ditugaskan'. Soalan: Cikgu, bagaimanakah kita hendak membezakan penggunaan perkataan `menugasi', `menugaskan', `ditugasi' dan `ditugaskan' dalam ayat? Daripada: Cikgu R, SMK Confussion Jawaban: Kita dapat menggunakan semua perkataan tersebut dengan tepatnya dalam ayat jika kita memahami makna semua perkataan tersebut. Selain itu, kita perlu mengetahui penggunaan perkataan tersebut dalam ragam aktif dan ragam pasif. Perkataan `menugasi' bermaksud mem­berikan tugas seseorang, Contoh penggunaan perkataan ini dalam ayat ialah: 1. Pengetua telah menugasi kami menyusun atur cara program tersebut. Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi seperti yang berikut: 1(a) Kami telah ditugasi oleh pengetua menyusun atur cara program tersebut. Perkataan `menugaskan' pula bermaksud menyerahkan sesuatu tanggungjawab sebagai tugas kepada seseorang. Lihat penggunaan perkataan tersebut dalam ayat yang di bawah ini: 2. Pengetua menugaskan kerja-kerja penyusunan atur cara program tersebut kepada kami. Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi seperti yang berikut: 2(a) Kerja-kerja penyusunan atur cara program tersebut ditugaskan oleh pengetua kepada kami. Siri 861 – kenali, minati dan ingati Soalan: Cikgu, adakah kedua-dua ayat di bawah ini gramatis? 1. Ada beberapa tokoh yang hadir di majlis itu tidak saya kenal. 2,Pilihlah mana-mana mata pelajaran yang anda minat dalam program tersebut. 3. Peristiwa yang berlaku pada tahun lepas itu masih saya ingat. Saya berharap agar cikgu dapat memberikan penjelasan. Daripada: Aida, SMK Seksyen 19, Shah Alam. Jawaban: Ketiga-tiga ayat yang dikemukakan tidak gramatis. Perkataan `kenal’ , `minat’ dan `ingat' dalam ayat tersebut sepatutnya `kenali’, `minati’ dan` ingati'. Ketiga-tiga perkataan tersebut dikategorikan sebagai kata kerja pasif diri pertama atau kedua. Ketiga-tiga perkataan tersebut berasal daripada perkataan `mengenali’, `meminati’ dan `mengingati’ dalam bentuk aktif. Sila perhatikan ayat yang di bawah ini: 4. Saya mengenali beberapa orang tokoh yang menghadiri majlis itu. (aktif) 5. Saya amat meminati beberapa mata pelajaran yang ditawarkan dalam program tersebut. (aktif) 6. Saya masih mengingati peristiwa yang berlaku pada tahun lepas itu.(aktif) Apabila dipasifkan, ayat tersebut menjadi ayat yang berikut: 4(a) Beberapa orang tokoh yang menghadiri majlis itu saya kenali. (pasif) 5(a) Beberapa mata pelajaran yang ditawarkan dalam program tersebut amat saya minati. (pasif) 6(a) Peristiwa yang berlaku pada tahun lepas itu masih saya ingati. Siri 860 - Ayat majmuk pancangan komplemen Soalan: Cikgu, apakah jawapan yang tepat untuk soalan yang di bawah ini: 1. Beliau sedar _______ kesenangan hidup yang dikecapinya itu disebabkan oleh kekayaan yang dimiliki oleh bapanya. A. dengan B. tentang C. kerana D. akan Daripada: Shima, SMKBM Jawaban: Dengan berdasarkan pilihan jawapan yang dikemukakan, tiada jawapan yang tepat. Perkataan yang sesuai untuk tempat kosong ialah kata hubung `bahawa'. Hal ini dikatakan demikian kerana ayat tersebut mempunyai dua klausa. Klausa pertama ialah `Beliau sedar'. Klausa yang kedua ialah `Kesenangan hidup yang dikecapinya itu disebabkan kekayaan yang dimiliki oleh bapanya.' Apabila kedua-dua ayat tersebut digabungkan, kata hubung komplemen `bahawa' digunakan untuk membentuk ayat majmuk pancangan komplemen. Lihat ayat contoh yang lain: 2. Farah sedar bahawa dirinya benar-benar terperangkap. Ulasan: Ayat (2) terdiri daripada dua klausa, iaitu: Klausa pertama: Farah sedar Klausa kedua ialah dirinya benar-benar terperangkap Apabila digabungkan, kata hubung komplemen `bahawa' digunakan. Ayat (1) yang dikemukakan tidak boleh menggunakan kata sendi nama `akan' atau `tentang' kerana ayat majmuk perlu menggunakan kata hubung bukan kata sendi di tempat kosong yang disediakan. Marilah kita lihat contoh lain yang saya petik daripada Kamus Dewan Edisi Keempat: 3. Ia tidak sedar bahawa anaknya merosot dari pangkuannya. 4. Mereka akan sedar bahawa tidak dapat tidak mereka akan memperoleh penga­laman daripada aktiviti tersebut. 5. Ia sedar bahawa dirinya tidaklah seorang di dlm bilik itu utk berlara-lara berterusan sahaja. 6. Selepas daripada tangkapan, aku sedar bahawa perjuangan kita hanya perjuangan kosong sahaja. 7. Kami sedar bahawa Allah mendahului segala-galanya apabila melihat sesuatu. 8.Baru sekarang mereka sedar bahawa mereka tersesat. 9. Dia mulai sedar bahawa per­buatannya itu merupakan satu dosa besar. 10. Engkau pun sedar bahawa penduduk kampung ini sudah lama menyuruh aku menyingkirkan engkau dari sini. Sebagai kesimpulannya, kuasailah binaan ayat dalam bahasa Melayu seperti ayat dasar, ayat tunggal dan ayat majmuk. Selain itu, kuasailah penggunaan kata hubung dan kata sendi nama dalam bahasa Melayu. jika kedua-dua aspek ini dikuasai, kita akan dapat menggunakan kata sendi nama dan kata hubung yang tepat dalam ayat. Siri 859 - Frasa `sangat terkenal sekali' Soalan: Assalamulaikum, Cikgu Ghalib Saya dari SMKSP. Saya ingin bertanya tentang soalan percubaan pmr 2012, soalan no.18 iaitu : Pelakon filem yang sangat terkenal sekali di negara kita telah terpilih untuk mewakili negara ke pesta filem peringkat antarabangsa.Betul ke ayat ini? Terima kasih. Daripada: M.Ahmad Jawaban: Wsalam. Ayat tersebut betul kerana perkataan `terkenal' bermaksud masyhur. Oleh itu, frasa tersebut samalah dengan frasa `sangat masyhur sekali'. Semua pengguna perlu memahami bahawa awalan ter- pada perkataan `terkenal' tidak bermaksud paling. Hal ini berbeza dengan frasa `paling tercantik'. Awalan ter- pada perkataan `tercantik' bermaksud paling. Oleh itu, frasa `paling tercantik' salah. Siri 856 -Perkataan - Petipu, petulis atau petapis Soalan: Cikgu, mengapakah wujud perkataan `petinju', bukan `peninju'. Mengapakah wujud perkataan `penipu', `penulis' dan `penapis', tetapi bukannya `petipu', `petulis' atau `petapis'. Saya berharap agar mendapat penjelasan daripada cikgu. Daripada: Pencinta Bahasa, Manik Urai, Kelantan Jawaban: Kedua-dua perkataan `petinju' dan `peninju' wujud dalam kamus. Perkataan `petinju' bermaksud orang yang `bertinju'. Perkataan `peninju' pula ialah genggaman tangan untuk meninju atau penumbuk. Perkataan `penipu' pula wujud dengan membawa maksud orang yang menipu. Begitu juga halnya dengan perkataan `penulis' dan `penapis' yang membawa maksud orang yang menulis dan alat untuk menapis atau orang yang tugasnya menapis sesuatu seperti menapis filem. Hal inilah yang menyebabkan perkataan `petipu', `petulis' dan `petapis' tidak wujud. Proses pembentukan perkataan ini berbeza dengan perkataan `petugas' yang bermaksud orang yang bertugas. Oleh hal yang demikian, perkataan `penugas' tidak wujud dalam bahasa Melayu.

No comments:

Post a Comment